UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI S-1 SENI TARI

Dokumentasi admin FSP : Risdiyanto

Ujian Tugas Akhir Skripsi Prodi S-1 Seni Tari  dilaksanakan pd Hari/Tanggal Jumat 12 Januari 2018 di Ruang Rapat FSP. Nama : Arko Kilat Kusumaningrat, NIM : 13134167.

Adapun Susunan Penguji : Ketua Penguji : H. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum. Penguji Utama : Dr. Slamet, M.Hum.  Penguji Pembimbing : Dr. R.M. Pramutomo, M.Hum.

About Admin FSP