UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI PRODI S-1 SENI PEDALANGAN

Dokumentasi admin FSP : Risdiyanto

Ujian Tugas Akhir Skripsi Prodi S-1 Seni Pedalangan  dilaksanakan pd Hari/Tanggal Rabu 27 September 2017 di Ruang Rapat FSP. Nama : Ary Suwarto Putri, NIM :11123107.

Adapun Susunan Penguji : Ketua Penguji :Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn. Penguji Utama : Kuwato, S.Kar., M.Hum.  Penguji Pembimbing : Dra. Titin Masturoh, M.Sn.