UJIAN PENDADARAN TUGAS AKHIR PRODI S-1 SENI TARI

IMG_6211 IMG_6212 IMG_6215 IMG_6220 IMG_6222 IMG_6224 IMG_6230 IMG_6231 IMG_6233 IMG_6234 IMG_6243 IMG_6244 IMG_6247 IMG_6248

Dokumentasi : Bima Surya FSP

Ujian Pendadaran Tugas Akhir Prodi S-1 Seni Tari di laksanakan pada Hari/Tanggal : Jumat/ 17 Juni 2016 di Ruang Rapat Fsp dan Ruang Rapat Kaca.

Adapun Susunan Tim Penguji : Ketua Penguji : Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum. Penguji Utama : Matheus Wasi Bantolo, S.Sn., M.Sn. Sekretaris penguji : I Nyoman Putra Adnyana, S.Kar., M.Hum. Penguji Bidang Kepenarian : Hadawiyah Endah Utami, S.Kar., M.Sn. Penguji Bidang Koreografi : H. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum. Penguji Pembimbing :1. Sri Setyoasih, S.Kar., M.Sn. 2. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn. 3. Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn. 4. Daryono, S.Kar., M.Hum. 5. Dr. Silvester Pamardi, S.Kar., M.Hum. 6. Samsuri, S.Kar., M.Sn.  7. Wahyu Santoso Prabowo, S.Kar., M.S.  8. Darmasti, S.Kar., M.Sn. 9. Nanuk Rahayu, S.Kar., M.Hum. 10. Sulistyo Haryanti, S.Kar., M.Hum. 11. Saryuni Padminingsih, S.Kar., M.Sn.

About Admin FSP